Sourcing Director

Nu söker vi en Sourcing Director till Svenska Krämfabriken, Borlänge!

 

ROLLBESKRIVNING

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter och mål i befattningen

 

 • Ansvar för strategiskt, taktiskt & operativt inköp för ingående material till bolagets produktion samt andra inköpta handelsvaror.

 • Leda och fördela arbetet inom avdelningen så att verksamheten bedrivs på effektivast möjliga sätt.

 • Ansvara för att verksamheten och avdelningen uppnår fastställda mål och nyckeltal.

 • Driva förändrings- och utvecklingsprojekt inom verksamheten, avdelning & arbetsplatsen.

 • Utveckla och driva de strategiska avdelningsfrågorna kopplat till bolagets vision.

 • Ansvarig för kostnadsbesparingsprogram för ingående material gällande analys, planering, genomförande och uppföljning enligt uppsatta mål.

 • Ansvarig för bolagets lageroptimering.

 

KOMPETENSKRAV (utbildning/erfarenhet)

 

 • Excellent förmåga och erfarenhet i ledarskap, kommunikation och relationsbyggande.

 • Universitetsexamen inom befattningsområde eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

 • Erfarenhet av ledande befattning inom inköp och varuförsörjning eller liknande områden.

 • God förmåga inom förhandlingsteknik.

 • God analytisk förmåga.

 • God kunskap inom svenska och engelska (tal och skrift).

 

ANSVAR OCH BEFOGENHET (för materiella resurser/människor/resultat)

 

Ansvar för

 

 • Val av leverantörer för ingående material (förpackningar, komponenter & råvaror) samt inköpta handelsvaror.

 • Avtal och kontakter med leverantörer och entreprenörer som krävs för att avdelningen skall nå sina mål.

 • Personal, utbildning, medarbetarsamtal, lönesättning, tidsattest för avdelningen.

 • Budget- och resultatansvar för avdelningen.

 • Att leda, planera och driva förbättringsarbetet inom avdelningen.

 • Att verksamheten bedrivs inom ramarna för lagar och förordningar samt i enlighet med de regler och policys som gäller för företaget.

 • Säkerställa att interna instruktioner finns som stödjer tillämpliga myndighetskrav.

 • Ansvarig tillsammans med Operations Director att optimera produktionseffektivitet inklusive implementeringen av fastställd investeringsbudget.

 

Befogenhet att

 

 • Handlingsfrihet inom ramen för gällande budget och attestregler.

 • Utifrån fastslagen plan driva och prioritera investerings-, utvecklings- och förbättringsprojekt inom ansvarsområdet.

 • Inköp och attestering enligt gällande attestinstruktion.

 • Befogenhet att stoppa verksamheten vid arbetsmiljörisker.

 • Befogenhet att förbättra kärnprocesser, så länge det sker under kontrollerade former, i enlighet med ledningssystemet och i samråd med avdelningar som berörs.

 • Ansvarar för att bedriva verksamheten i enlighet med ledningssystemet.

 • Ansvarar för att säkerställa att personal är medvetna om kvalitets- och miljöpolicy, övergripande verksamhetsmål samt konsekvenserna av att inte uppfylla ledningssystemet.

 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ARBETSFÖRHÅLLANDEN

 

 • Rapporterar till VD.

 • Medlem i ledningsgrupp.

 • Samarbetar med övriga avdelningar inom Svenska Krämfabriken Dalarna.

 • Arbetet innebär löpande interna och externa kontakter.

 

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Ansökan skickas till: career@kramfabriken.com

Kontaktperson vid frågor: johan.mattsson@kramfabriken.com

Sista ansökningsdag: 14 september